ติดต่อเรา

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

ที่อยู่ : 50 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4547810, 02-8051575, 096-785-1408
หมายเลขโทรสาร: 02-8051576, 02-4547810
อีเมล: phadungkitwitthayaschool@gmail.com
เว็บไซต์: www.peizhigongxue.com
Facebook โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ