นายกสมาคมศิษย์เก่า

นายกสมาคมศิษย์เก่า

นายภูชพงศ์ ศิวะโมกข์ลัคณา

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 1-2

นายวิชัย เลิศกุลทานนท์

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 3-4

นายณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 5-6

นายสำราญ ฉัตรมงคลชัยนายก

สมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 7-8

นายทะนงศักดิ์ คงเสรี

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 9-10

นายยงศักดิ์ เชาว์วรวิญญู

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 13-14

นางสกุลทิพย์ ทิพย์บันลือ

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 15-16

นายบุญส่ง เตชะประเสริฐวิทยา

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยที่ 17-18

นายสงวน เบญจสัตย์กุล

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยาสมัยที่ 19-20

นายเทวัญ งามบุญสิน

นายกสมาคมศิษย์เก่า
ผดุงกิจวิทยา สมัยปัจจุบัน