Blog

Rss
การเปิดเรียนแบบ On-site

การเปิดเรียนแบบ On-site

Tuesday, May 21, 2024

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (ฉบับที่ 34) ประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 45) ให้สามารถเปิดใช้สถานศึกษาได้และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

Tuesday, May 21, 2024

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ออนไลน์ และศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Read more
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

Tuesday, May 21, 2024

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา โดย โรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย

Read more
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้มอบนม ขนมและเวชภัณฑ์ให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้มอบนม ขนมและเวชภัณฑ์ให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19

Wednesday, Aug 4, 2021

​เนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ขณะนี้ เป็นการระบาดที่มีความรุนแรงมากกว่าทุกรอบที่เราได้เผชิญ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้ติดเชื้อขณะนี้ จำนวน 10 คน

Read more
กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564

กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564

Tuesday, May 21, 2024

กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564

Read more
ประกาศปิดเรียน วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 ให้นักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนตลอดเวลา

ประกาศปิดเรียน วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 ให้นักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนตลอดเวลา

Monday, Mar 15, 2021

ประกาศปิดเรียน วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 ให้นักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนตลอดเวลา

Read more
แสดง 46 ถึง 54 ของ189 (21 หน้า)