Blog

Rss
กิจกรรมวันเด็ก 2565

กิจกรรมวันเด็ก 2565

Monday, Jan 24, 2022

ย้อนหลังกิจกรรมวันเด็กให้ลูกๆชาวผดุงกิจ ขอบคุณท่านผอ.เดชา หลวงนันท์ ที่ส่งมอบความสุขให้เด็กๆทุกคน

Read more
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 74 ปี

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 74 ปี

Wednesday, Dec 29, 2021

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 74 ปี

Read more
การเปิดเรียนแบบ On-site

การเปิดเรียนแบบ On-site

Thursday, Oct 5, 2023

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (ฉบับที่ 34) ประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 45) ให้สามารถเปิดใช้สถานศึกษาได้และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

Read more
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

Thursday, Oct 5, 2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา ออนไลน์ และศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Read more
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

Thursday, Oct 5, 2023

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา โดย โรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย

Read more
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้มอบนม ขนมและเวชภัณฑ์ให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้มอบนม ขนมและเวชภัณฑ์ให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19

Wednesday, Aug 4, 2021

​เนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ขณะนี้ เป็นการระบาดที่มีความรุนแรงมากกว่าทุกรอบที่เราได้เผชิญ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้ติดเชื้อขณะนี้ จำนวน 10 คน

Read more
แสดง 37 ถึง 45 ของ182 (21 หน้า)