Blog

Rss
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Tuesday, May 21, 2024

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read more
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Tuesday, May 21, 2024

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

Read more
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก

Thursday, Nov 24, 2022

ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับโรงเรียนประถมซันช่าหู ประเทศจีน ได้มีการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Read more
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

Thursday, Nov 24, 2022

โดยการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ ทั้งจากนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 532 คน

Read more
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

Tuesday, Oct 25, 2022

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็ก จ.สระบุรี

Read more
แสดง 28 ถึง 36 ของ189 (21 หน้า)