Blog

Rss
CONGRATULATIONS นักเรีบนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนร้อยละ 98-100

CONGRATULATIONS นักเรีบนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนร้อยละ 98-100

Tuesday, Jul 11, 2023

CONGRATULATIONS นักเรีบนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนร้อยละ 98-100 จากการทดสอบทักษะความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติ​บัตรให้กับนักเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนต่อไป

Read more
กิจกรรมการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

กิจกรรมการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

Wednesday, Feb 8, 2023

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

Read more
Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565

Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565

Tuesday, Jan 31, 2023

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม

Read more
จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

Thursday, Oct 5, 2023

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีทีมฟุตซอลจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

Read more
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี

Thursday, Oct 5, 2023

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมนำปัจจัยและชุดสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้

Read more
กิจกรรมวันคริสต์มาส  2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

Thursday, Jan 5, 2023

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

Read more
แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนมกราคม 2565

แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนมกราคม 2565

Thursday, Oct 5, 2023

ด้วยในช่วงเดือน มกราคม 2566 โรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองดังต่อไปนี้

Read more
แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

Thursday, Dec 22, 2022

ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมและวันหยุดราชการแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบพร้อมขอความร่วมมือดังต่อไปนี้

Read more
พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

Thursday, Oct 5, 2023

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองประเทศ แสดงศักยภาพของการบริหารโรงเรียนระหว่างสองประเทศ

Read more
แสดง 10 ถึง 18 ของ182 (21 หน้า)