ประกาศ


Rss
แจ้งยกเลิกการเรียนซัมเมอร์และเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ

แจ้งยกเลิกการเรียนซัมเมอร์และเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ

Monday, Mar 16, 2020

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ..

Read More
ประกาศด่วน โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

ประกาศด่วน โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

Thursday, Feb 27, 2020

เนื่องจากสถานการณ์โลกของเรา ณ ขณะนี้ ในเรื่องของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น..

Read More
แสดง 19 ถึง 27 ของ27 (3 หน้า)