ประกาศ


Rss
แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนกรกฏาคม

แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนกรกฏาคม

Thursday, Nov 30, 2023

ด้วยในช่วงเดือนกรกฏาคมนี้ โรงเรียนผดุงกิจวิทยามีกิจกรรมสำคัญแจ้งให้ผู้ปกครองทราบดังต่อไปนี้..

Read More
แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนมกราคม 2565

แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนมกราคม 2565

Thursday, Nov 30, 2023

ด้วยในช่วงเดือน มกราคม 2566 โรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองดังต่อไปนี้..

Read More
แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

Thursday, Dec 22, 2022

ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมและวันหยุดราชการแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบพร้อมขอความร่วมมือดังต่อไปนี้..

Read More
การเปิดเรียนแบบ On-site

การเปิดเรียนแบบ On-site

Thursday, Nov 30, 2023

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (ฉบับที่ 34) ประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 45) ให้สามารถเปิดใช้สถานศึกษาได้และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ..

Read More
กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564

กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564

Thursday, Nov 30, 2023

กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564..

Read More
แสดง 1 ถึง 9 ของ25 (3 หน้า)