ประกาศ


Rss
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

Friday, Dec 9, 2022

มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุเหลือใช้..

Read More
การเปิดเรียนแบบ On-site

การเปิดเรียนแบบ On-site

Friday, Dec 9, 2022

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (ฉบับที่ 34) ประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 45) ให้สามารถเปิดใช้สถานศึกษาได้และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ..

Read More
กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564

กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564

Friday, Dec 9, 2022

กำหนดการสำคัญสำหรับภาคเรียที่ 1/2564..

Read More
ประกาศปิดเรียน วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 ให้นักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนตลอดเวลา

ประกาศปิดเรียน วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 ให้นักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนตลอดเวลา

Monday, Mar 15, 2021

ประกาศปิดเรียน วันที่ 16 - 19 มีนาคม 2564 ให้นักเรียนติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่มไลน์ของชั้นเรียนและติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนตลอดเวลา..

Read More
แสดง 1 ถึง 9 ของ23 (3 หน้า)