ประกาศ


Rss
แจ้งกิจกรรมโรงเรียนเดือนมิถุนายน 2567

แจ้งกิจกรรมโรงเรียนเดือนมิถุนายน 2567

Friday, Jun 7, 2024

ด้วยในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบพร้อมขอความร่วมมือในเรื่องที่แจ้งดังต่อไปนี้..

Read More
แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

Tuesday, Dec 19, 2023

ด้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมและวันหยุดราชการแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบ พร้อมขอความร่วมมือดังต่อไปนี้..

Read More
แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนกรกฏาคม

แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนกรกฏาคม

Friday, Jun 14, 2024

ด้วยในช่วงเดือนกรกฏาคมนี้ โรงเรียนผดุงกิจวิทยามีกิจกรรมสำคัญแจ้งให้ผู้ปกครองทราบดังต่อไปนี้..

Read More
แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนมกราคม 2565

แจ้งกิจกรรมโรงเรียน เดือนมกราคม 2565

Friday, Jun 14, 2024

ด้วยในช่วงเดือน มกราคม 2566 โรงเรียนมีกิจกรรมสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองดังต่อไปนี้..

Read More
แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

แจ้งกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม

Thursday, Dec 22, 2022

ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมและวันหยุดราชการแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบพร้อมขอความร่วมมือดังต่อไปนี้..

Read More
การเปิดเรียนแบบ On-site

การเปิดเรียนแบบ On-site

Friday, Jun 14, 2024

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา (ฉบับที่ 34) ประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับที่ 45) ให้สามารถเปิดใช้สถานศึกษาได้และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ..

Read More
แสดง 1 ถึง 9 ของ27 (3 หน้า)