ข่าว


Rss
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

Tuesday, Oct 25, 2022

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็ก จ.สระบุรี ..

Read More
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

Wednesday, Jun 22, 2022

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนได้นำพานดอกไม้ และมาลัย มากราบไหว้คุณครู แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส กิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้จึงจัดแบบออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน..

Read More
การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2565

การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2565

Saturday, Apr 23, 2022

การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2565..

Read More
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Saturday, Mar 26, 2022

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา..

Read More
แสดง 28 ถึง 36 ของ163 (19 หน้า)