ข่าว


Rss
กิจกรรมการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

กิจกรรมการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

Wednesday, Feb 8, 2023

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน..

Read More
Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565

Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565

Tuesday, Jan 31, 2023

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม..

Read More
จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

Thursday, Oct 5, 2023

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีทีมฟุตซอลจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน..

Read More
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี

Thursday, Oct 5, 2023

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมนำปัจจัยและชุดสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ..

Read More
กิจกรรมวันคริสต์มาส  2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

Thursday, Jan 5, 2023

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ..

Read More
พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

Thursday, Oct 5, 2023

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองประเทศ แสดงศักยภาพของการบริหารโรงเรียนระหว่างสองประเทศ ..

Read More
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

Wednesday, Dec 21, 2022

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา..

Read More
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

Tuesday, Jan 31, 2023

มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุเหลือใช้..

Read More
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Thursday, Oct 5, 2023

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1..

Read More
แสดง 10 ถึง 18 ของ157 (18 หน้า)