ข่าว


Rss
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Thursday, Oct 5, 2023

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565..

Read More
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก

Thursday, Nov 24, 2022

ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับโรงเรียนประถมซันช่าหู ประเทศจีน ได้มีการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้..

Read More
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

Thursday, Nov 24, 2022

โดยการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ ทั้งจากนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 532 คน..

Read More
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

Tuesday, Oct 25, 2022

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็ก จ.สระบุรี ..

Read More
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

Wednesday, Jun 22, 2022

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนได้นำพานดอกไม้ และมาลัย มากราบไหว้คุณครู แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส กิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้จึงจัดแบบออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน..

Read More
แสดง 19 ถึง 27 ของ157 (18 หน้า)