ข่าว


Rss
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Friday, Dec 9, 2022

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1..

Read More
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Friday, Dec 9, 2022

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565..

Read More
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก

Thursday, Nov 24, 2022

ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับโรงเรียนประถมซันช่าหู ประเทศจีน ได้มีการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ดอกไม้จากขวดพลาสติก โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้..

Read More
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

Thursday, Nov 24, 2022

โดยการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ ทั้งจากนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 532 คน..

Read More
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565

Tuesday, Oct 25, 2022

วันที่ 12-14 ตุลาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือมวกเหล็ก จ.สระบุรี ..

Read More
โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

Wednesday, Jun 22, 2022

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนได้นำพานดอกไม้ และมาลัย มากราบไหว้คุณครู แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส กิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้จึงจัดแบบออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน..

Read More
แสดง 1 ถึง 9 ของ140 (16 หน้า)