กิจกรรมการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

กิจกรรมการจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

Wednesday, Feb 8, 2023 0 comment(s)

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

ในระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ มีนักเรียนระดับชั้น ป.5 - ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมทำบัวลอย การเขียนพู่กันจีน การถักเชือกจีน การตัดกระดาษจีน การเรียนรู้เกี่ยวกับงิ้วจีน รำไทยเก๊ก และการเรียนรู้การพิมพ์ภาษาจีน รวมทั้งสิ้น 7 กิจกรรม และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีกิจกรรมการทำบัวลอย การตัดกระดาษจีน การเขียนพู่กันจีนการถักเชือกจีน และการรำพัด รวมทั้งสิ้น 5 รายการนักเรียนมีความสนใจและมีความสุขในการร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ และในพิธีปิดได้มีการมอบเกียรติติบัตรให้กับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Leave Your Comment