โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี

Monday, Jul 22, 2024 0 comment(s)

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมนำปัจจัยและชุดสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาทำบุญโรงเรียน ครบ 75 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมนำปัจจัยและชุดสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยจัดกิจกรรมในห้องเรียนLeave Your Comment