กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

Thursday, Jan 5, 2023 0 comment(s)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยในกิจกรรมมีการจัดการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และมีการตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม


กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2023

Leave Your Comment