พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

Monday, Jul 22, 2024 0 comment(s)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองประเทศ แสดงศักยภาพของการบริหารโรงเรียนระหว่างสองประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดพิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองประเทศ แสดงศักยภาพของการบริหารโรงเรียนระหว่างสองประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน สร้างสรรค์รูปแบบการสอนให้ทันสมัย ปลูกฝัง และอบรมสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ เสริมสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนให้แก่นักเรียน และส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองประเทศ หลังจากพิธีลงนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจากคุณครูเซี่ยจากโรงเรียนกวงหัวซินเฉิงได้นํานักเรียนทั้ง2โรงเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนศิลปะ

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน

พิธีลงนามโรงเรียนมิตรภาพ กับโรงเรียนมัธยมกวงหัวซินเฉิง ประเทศจีน


Leave Your Comment