กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

Tuesday, Jan 31, 2023 0 comment(s)

มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุเหลือใช้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และในระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมทำกระทงจากวัสดุเหลือใช้

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2565

Leave Your Comment