มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Monday, Jul 22, 2024 0 comment(s)

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

นักเรียนมีผลการสอบ YCT ในระดับชั้น ป.6 ได้คะแนนเต็ม ได้แก่

     1. เด็กหญิงชณัณกาญจน์ ธันยนันท์เมธีนักเรียนเรียนดี มีผลการเรียน GPA สะสม 3.50 ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4-ป.6 ได้แก่

     1. เด็กหญิงน้ำทิพย์ แซ่ตั้ง

     2. เด็กหญิงชยาทิพย์ ซู

     3. เด็กชายปุณณวัฒน์ กาญจนพิบูลย์

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Leave Your Comment