โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

Thursday, Nov 24, 2022 0 comment(s)

โดยการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ ทั้งจากนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 532 คน

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 และได้จัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา โดยการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ ทั้งจากนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลภายนอก รวมทั้งสิ้น 532 คน

สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK
สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT และ HSK

Leave Your Comment