กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

Thursday, Nov 30, 2023 0 comment(s)

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
เบอร์ 1 พรรค ผก.ก้าวไกล ได้คะแนน 67 คะแนน
เบอร์ 2 พรรค คะวะโต ได้คะแนน 263 คะแนน
เบอร์ 3 พรรค foryou ได้คะแนน 310 คะแนน


และเบอร์ที่ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2565 คือเบอร์ 3 พรรค foryou ได้คะแนนรวม 310 คะแนน

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

Leave Your Comment