กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

Thursday, Nov 30, 2023 0 comment(s)

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2565

Leave Your Comment