โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้ลงนามทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) Online ร่วมกับโรงเรียนประถมหงเหอ และโรงเรียนประถมต้าเมี่ยน ซึ่งเป็นโรงเรียนในประเทศจีน

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้ลงนามทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) Online ร่วมกับโรงเรียนประถมหงเหอ และโรงเรียนประถมต้าเมี่ยน ซึ่งเป็นโรงเรียนในประเทศจีน

Thursday, Nov 30, 2023 0 comment(s)

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้ลงนามทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) Online ร่วมกับโรงเรียนประถมหงเหอ และโรงเรียนประถมต้าเมี่ยน ซึ่งเป็นโรงเรียนในประเทศจีน คุณครู-นักเรียนทั้งสองโรงเรียนในประเทศจีนได้แสดงทักษะการตีปิงปองและการตัดกระดาษตามลำดับ ทางด้านโรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้แลกเปลี่ยนประเพณีและวัฒนธรรมของไทยให้กับคุณครู-นักเรียนโรงเรียนประถมหงเหอ และโรงเรียนประถมต้าเมี่ยน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
Leave Your Comment