โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้มอบนม ขนมและเวชภัณฑ์ให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19

โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้มอบนม ขนมและเวชภัณฑ์ให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19

Wednesday, Aug 4, 2021 0 comment(s)

​เนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ขณะนี้ เป็นการระบาดที่มีความรุนแรงมากกว่าทุกรอบที่เราได้เผชิญ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้ติดเชื้อขณะนี้ จำนวน 10 คน

​เนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ขณะนี้ เป็นการระบาดที่มีความรุนแรงมากกว่าทุกรอบที่เราได้เผชิญ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้ติดเชื้อขณะนี้ จำนวน 10 คน

ทางคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ คณะครู ทุกท่าน มีความห่วงใยนักเรียนที่ติดเชื้อฯ จึงได้จัดนม ขนม และเวชภัณฑ์​ ไปมอบให้นักเรียน เพื่อเป็นกำลังใจ และส่งความรัก ความปรารถนา​ดี ไปถึงครอบครัวของนักเรียน

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน ​ครอบครัวผดุงกิจ เราจะฝ่าวิกฤติ​นี้ไปด้วยกัน

ด้วยรักและห่วงใย
ผอ.เดชา หลวงนันท์​​
Leave Your Comment