17 ตุลาคม 63 ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยา ขอขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย ที่อนุเคราะห์วิทยากร อบรมเสริมความรู้

17 ตุลาคม 63 ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยา ขอขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย ที่อนุเคราะห์วิทยากร อบรมเสริมความรู้

Saturday, Oct 17, 2020 0 comment(s)

17 ตุลาคม 63 ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยา ขอขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย ที่อนุเคราะห์วิทยากร อบรมเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับครูปฐมวัยและพี่เลี้ยงเด็ก ในหัวข้อ "อย่างไรที่เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมต่อเด็กปฐมวัย"

17 ตุลาคม 63 ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยา ขอขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย ที่อนุเคราะห์วิทยากร


Leave Your Comment