การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

Tuesday, Apr 16, 2024 0 comment(s)

​วันที่​ 11​ พฤศจิกายน​ 2566​ ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยา ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

​วันที่​ 11​ พฤศจิกายน​ 2566​ ทางโรงเรียนผดุงกิจวิทยา ร่วมมือกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT


การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนYCT

Leave Your Comment