พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

Friday, Oct 6, 2023 0 comment(s)

ผู้บริหาร​ คณะครู​ พนักงาน​ และนักเรียน​ ร่วมพิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ผู้บริหาร​ คณะครู​ พนักงาน​ และนักเรียน​ ร่วมพิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระเดชบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล ไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงประชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา


พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

พิธีถวายพระพรชัย​มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ 71​ พรรษา​

Leave Your Comment