กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

Friday, Oct 6, 2023 0 comment(s)

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ​ ประจำปีการศึกษา​ 2566 ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายธรรมที่ห้องประชุมโรงเรียน​

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ และประกาศตนเป็นพุทธมามกะ​ ประจำปีการศึกษา​ 2566 ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์มาบรรยายธรรมที่ห้องประชุมโรงเรียน​

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2566

Leave Your Comment