จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

Monday, Jul 22, 2024 0 comment(s)

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีทีมฟุตซอลจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญจัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีทีมฟุตซอลจาก 10 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีคุณวีรพงศ์ เกษดำรงพาณิชย์ ประธานการศึกษาโรงเรียนผดุงกิจวิทยาและประธาน กกตร.สน.ภาษีเจริญ เป็นประธานเปิดร่วมกับสน.ภาษีเจริญ


จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

จัดการแข่งขันฟุตซอลสามัคคีสัมพันธ์ผดุงกิจวิทยา ครั้งที่ 5

Leave Your Comment