กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2565

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2565

Thursday, Nov 30, 2023 0 comment(s)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมนำปัจจัยและชุดสังฆภัณฑ์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาในครั้งนี้จัดแบบออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมในห้องเรียนLeave Your Comment