โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

Wednesday, Jun 22, 2022 0 comment(s)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนได้นำพานดอกไม้ และมาลัย มากราบไหว้คุณครู แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส กิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้จึงจัดแบบออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนได้นำพานดอกไม้ และมาลัย มากราบไหว้คุณครู แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส กิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้จึงจัดแบบออนไลน์ โดยจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน


โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

โรงเรียนผดุงกิจวิทยาได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2565

Leave Your Comment