ข้อมูลโรงเรียน

     

 

  

  

  

  

      

   

    

   

   

เชื่อมต่อไปยังเพื่อนที่คุ้นเคย
ยูทูป
นอกเหนือจากนี้
กู้รหัสที่หายไป
ชื่อสมาชิก:  
 
 

Copyright © 2008  โรงเรียนผดุงกิจวิทยา  All Rights Reserved.

Tel: 02-454-7810; 02-805-1575  Fax : 02-805-1576; 02-454-7810; 02-805-1576
phadungkitwittaya@hotmail.com

Address:

50   ถนนพุทธมณฑล  สาย 1   แขวงบางด้วน   เขตภาษีเจริญ   กรุงเทพ ฯ   10160
50 PUTTAMONTON SAI 1 BANGDUAN    PASICHAROEN    BANGKOK  10160

Website:

www.peizhigongxue.com     Designed by: http://www.fristweb.net