แจ้งยกเลิกการเรียนซัมเมอร์และเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ

แจ้งยกเลิกการเรียนซัมเมอร์และเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่าง ๆ

Monday, Mar 16, 2020 0 comment(s)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าในระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม


Leave Your Comment