ประกาศด่วน โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

ประกาศด่วน โรงเรียนผดุงกิจวิทยา

Thursday, Feb 27, 2020 0 comment(s)

เนื่องจากสถานการณ์โลกของเรา ณ ขณะนี้ ในเรื่องของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

เนื่องจากสถานการณ์โลกของเรา ณ ขณะนี้ ในเรื่องของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางโรงเรียนตระหนักถึงอุบัติภัยของโรคนี้ จึงมีการคัดกรอง ตรวจ วัดไข้นักเรียน เป็นประจำทุกวัน และในขณะนี้ยังไม่พบโรคนี้แพร่ระบายในโรงเรียนของเรา แต่เนื่องจากทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของโรคนี้จึงมีความจำเป็นที่จะขอเลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา เป็นวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่เป็นชุมชน และให้ดูแลรักษาสุขภาพตนเองในช่วงปิดเทอมด้วยนะคะ

อนึ่ง ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศในช่วง​ 1 เดือนที่ผ่านมา​ รบกวนแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบด้วย​ เพื่อเป็นข้อมูลกับทางโรงเรียน

ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนผดุงกิจวิทยา


Leave Your Comment