นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

Thursday, Aug 18, 2022 0 comment(s)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา โดย โรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉาย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ โรงเรียนผดุงกิจวิทยา โดย โรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

Leave Your Comment