กำหนดการรับเงินอุดหนุนฯ การจำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับเงินอุดหนุนฯ การจำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Thursday, Oct 22, 2020 0 comment(s)

ตามที่โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการรับเงินอุดหนุนฯ การจำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามความที่ทราบแล้วนั้น
Leave Your Comment