การเลื่อนกำหนดการรับเงินอุดหนุนฯ การจำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563

การเลื่อนกำหนดการรับเงินอุดหนุนฯ การจำหน่ายหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563

Thursday, Apr 23, 2020 0 comment(s)

ตามที่โรงเรียนผดุงกิจวิทยา ได้แจ้งผู้ปกครอง เรื่องการเลื่อนกำหนดการรับเงินอุดหนุนฯ การซื้อหนังสือเรียนและเครื่องแบบนักเรียน เป็นวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นั้น แม้ว่าขณะนี้
Leave Your Comment